Kontakta oss


RING OSS PÅ 08-60 70 400
ELLER KONTAKTA NÅGON I VÅRT TEAM DIREKT!

Angående GDPR:

Här kan du läsa om hur vi tar hand om dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg hos oss. Vi följer reglerna i EU:s dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) samt den svenska lagstiftningen som har anknytning till GDPR.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter i administrationen av vår egen verksamhet, liksom du är personuppgiftsansvarig i ditt företag.

Vi är personuppgiftsbiträden i förhållande till dig som är kund hos oss.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för dig i följande sammanhang.

  • Inför och under uppdrag för dig och ditt företag
    • Den rättsliga grunden är att fullgöra avtal
  • Utskick av nyhetsbrev och information
    • Den rättsliga grunden är intresseavvägning
  • Inför och under anställning
    • Den rättsliga grunden är att fullgöra rättsliga förpliktelser

Registrerade personuppgifter
I uppdrag för dig och ditt företag registrerar vi uppgifter som vi får av dig för att kunna utföra uppdraget.

Vi registrerar inte känslig information (uppgifter om ras, etniskt ursprung, religion, filosofisk syn, politisk åsikt, hälsa eller sexualliv).

Vi registrerar personnummer för att kunna utföra våra uppdrag för dig.

Uppgifter om medlemskap i fackförening registrerar vi bara om det ingår i ett uppdrag från dig för inkomstdeklaration eller löneadministration, såsom löneberäkningar och kontrolluppgifter för skattereduktion för fackföreningsavgift. Du svarar då som personuppgiftsansvarig för att du har tillstånd från berörd personal i ditt företag för att låta oss registrera uppgifter om fackförening.

För utskick av nyhetsbrev registrerar vi namn och e-postadress.

Vår hemsida använder sig av kakor (cookies) men vi lagrar inga personuppgifter från dina besök.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du eller ditt företag är kund till oss använder vi de personuppgifter du lämnar och som vi behöver för uppdraget i vårt kundregister. Vi använder uppgifterna för att kunna utföra de uppdrag du beställer av oss enligt uppdragsavtal.

Vi använder också din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information till dig.

Om du söker arbete hos oss, eller arbetar hos oss, använder vi personuppgifter du lämnar till oss för att pröva, inleda eller sköta din anställning.

Lämnas personuppgifterna vidare?
Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående, utom när vi har lagstadgad skyldighet till det.

Vi lämnar inte heller ut personuppgifter utanför Sverige.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?
I uppdrag för dig är vi skyldiga att lagra personuppgifter i 10 år, eftersom vi är en auktoriserad redovisningsbyrå och därmed följer Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Personuppgifter för utskick av nyhetsbrev och information sparas tills du eller vi avregistrerar namn och e-postadress från utskick. Uppgift om avregistrering sparas för att undvika nya utskick.

Om du vill klaga eller rätt uppgifter
Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål.

Du har rätt att begära ändring av uppgifter hos oss som du anser är felaktiga. En sådan ändring ska begäras skriftligt för att undvika missförstånd – kontakta din konsult så hjälper vi dig.

Säkerhet
Vi har vidtagit alla rimliga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det arbetet pågår kontinuerligt.

I vissa ärenden kontaktar vi dig om krypterad kommunikation för att upprätthålla säkerheten. Exempel på detta är att vi sköter kommunikationen i löneärenden via elektroniska brevlådor.

Kontakt om personuppgifter
Du kan vända dig till din konsult eller direkt till vår VD om du har frågor om dina personuppgifter.